Oscar Cano Fuentes.

 

Letrado colegiado en Barcelona con el número 30.241. Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona en el año 2004, me dedico al Derecho de Familia, siendo miembro de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF).

Blogger jurídico con más de 1.000 artículos publicados, y escribiendo un post a diario desde el 12 de enero de 2014.

 

 

 · Curso de Negociación Eficaz Para Abogados: “El arte de evitar y resolver conflictos de forma satisfactoria”. Jordi Estalella Del Pino. 26 y 27 de marzo de 2015. Círculo Legal.

 

· Curs per aprendre a parlar en públic (Public Speaking). Edoardo Fano. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Del 3 de febrer al 5 de març del 2015.

 

· Curs d’Oratòria Procesal. Del 13 al 29 de gener del 2015. Jordi Estalella Del Pino.

 

· XII Jornades de Família. Sense perdre el sentit jurídic del Dret De Família. Barcelona 29 i 30 de gener del 2015. Societat Catalana d’Advocats de Família. (SCAF).

 

· Aspectes Substantius i Processals d’Interès En l’Àmbit Del Dret De Família. 23 i 30 d’octubre del 2014. Iuris Aula de Formació.

 

· Seminari Matrimonial 2014. Aspectes pràctics Civils i Fiscals. 30 de setembre del 2014. Enfoque XXI.

 

· Sopars Jurídics a Girona – 4a Trobada de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF). Novetats i Qüestions Controvertides En El Dret De Família. 15 i 16 de Maig del 2014.


· Curs General d’Estrangeria. Impartit del 11 de febrer al 29 d’abril del 2014 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.


· Jornada de Dret de Família a Lleida. Més Enllà Del Pla de Parentalitat: La Vessant Econòmica De La Crisi Matrimonial. 20 de Setembre del 2013. Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) i Col·legi d’Advocats de Lleida.


· Trobada Anual De La Societat Catalana D’Advocats De Família. Novetats i Qüestions Controvertides En El Dret De Família. 23 i 24 de maig del 2013 a Tarragona.


· Curs d’Execucions de les Resolucions Dictades en els Processos de Família i Menors. Abril del 2013. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.


· “La Guarda Dels Menors A Catalunya I A Europa”. 26 d’abril del 2013. Jornada organitzada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Comissió de Dones Advocades i Associació Dones Juristes).


• Assistència a les III Jornades Llibre Segon Codi Civil de Catalunya Relatiu a la Persona i Família, Llei 15/2010, de 29 de Juliol. Barcelona, 28 de febrer i 1 de març 2013. Organitzat per la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF).


• Conferència: ‘Valoració i interpreta​ció del patrimoni i ingressos de les parts en processos matrimonia​ls a partir de la declaració de renda i patrimoni’ 14 de Novembre del 2012, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.


· Assistència a les “Dissetenes Jornades de Dret Català a Tossa”. Tossa de Mar, 20 i 21 de setembre de 2012.


· “2A Trobada De La Societat Catalana D’Advocats De Família”. Novetats i Qüestions Controvertides En El Dret de Família. 17 i 18 de maig del 2012 a Girona.


· 2A Edició  del Curs d’especialització sobre violència domèstica (2007/2008) Impartit del 26 de març al 14 d’abril de 2.008 (18 hores lectives), organitzat per la Comissió de Cultura de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

 

· Conferència Processal Pràctica: Audiència Prèvia (06/07) Impartida el dia 14 de març de 2.007, amb un total de 3 hores lectives, organitzat per la Comissió de Cultura de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.


· Curs de Procediment Abreujat i Procediment Urgente (06/07) impartit de l’1 de març al 24 de maig de 2.007 amb un total de 44 hores lectives, organitzat per la Comissió de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.


· Curs Bàsic de Dret de Successions (06/07) impartit del 15 de novembre al 20 de desembre de 2.006, amb un total de 20 hores lectives, organitzat per la Comissió de Cultura de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.


· Sessions sobre el Significat i Valor Actual de la Jurisprudència, dies 6, 7, 8 i 9 de març de 2.006 (6 hores), organitzat per l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.


· Conferència Processal Pràctica: Judici Monitori (06/07), celebrada el dia 14 de febrer de 2007 amb un total de 3 hores lectives, i organitzat per la Comissió de Cultura de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.  


· Responsabilitat dels Administradors de Societats Mercantils, impartit del 3 al 26 d’Octubre del 2007, amb un total de 15 hores lectives, i organitzat per la Comissió de Cultura de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.


· Jornada Interpretació de les Lleis Penals: Tribunal Suprem vs Tribunal Constitucional (Febrer de 2006 ICAB).


· Monogràfics sobre el Procediment Jurat (Novembre de 2005 ICAB).